Suomen kielen erikoispalvelut

  • Oikoluku- ja kielenkorjauspalvelut: Korjaamme suomenkielisestä tekstistä virheet ja puutteet ja hiomme tekstistäsi viimeistellyn lopputuotteen. Kielenkorjauspalveluun kuuluu myös mahdollisuus varsinaiseen tekstin lokalisointiin, millä varmistamme tekstin sopivan suomalaiselle kohdeyleisölle ja suomalaiseen kulttuuriin. Tämä voi tarkoittaa suuriakin tekstin muokkauksia.

  • Asiantuntijapalvelut: Asiantuntijapalvelut tarkoittavat, että aihealueen asiantuntija, kuten ensihoitoon erikoistunut sairaanhoitaja, lukee käännöksen läpi. Tarkastuksessa varmistetaan, että teksti sopii suomalaiseen terveydenhoitoympäristöön ja että käännöksessä on käytetty alalla parhaillaan käytettyä terminologiaa. Tarkastus paljastaa mahdolliset käännöksen puutteet ja varmistaa, että käännös kelpaa käytettäväksi käyttötarkoituksessaan aiotulle kohdeyleisölle.